Ligy

RAKEBACK MÁJ-JÚN 2021

 • Prizepool: 10000 €

Rakeback s prizepoolom 10000€!
Váš čas strávený pri pokrovom stole znamená peniaze pre Vás.
Každý mesiac môžete získať podiel zo 10000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game v Encore poker clube. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky musíte splniť podmienku odohrania minimálne 30 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako. 
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Rakeback 10000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Rakeback 10000€ sa vzťahuje na Texas Hold’em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Garantovaná suma mesačného bonusu je 10000€.

Na konci každej mesačnej cash game ligy sa vaše hodiny prepočítajú na body, a to následovne:
30h - 39h = x1
40h - 49h = x1,25
50h - 59h = x1,5
60h - 69h = x1,75
70h a viac = x2
Pri cash game stoloch od limitov 2€/2€ a vyššie hráč dostane za každé 3 odohraté hodiny štvrtú ako bonus.

Táto Cash game liga končí 30.6.2021.
Ďalšie Cash game ligy budú začínať 1-ho a končiť další mesiac 31-ho dňa v mesiaci

CASHBACK JÚL 2021

 • Prizepool: 5000 €

Cashback s prizepoolom 5000€!
Váš čas strávený pri pokrovom stole znamená peniaze pre Vás.
Každý mesiac môžete získať podiel zo 5000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game v Encore poker clube. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky musíte splniť podmienku odohrania minimálne 30 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Cashback 5000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Cashback 5000€ sa vzťahuje na Texas Hold’em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Garantovaná suma mesačného bonusu je 5000€.

Na konci každej mesačnej cash game ligy sa vaše hodiny prepočítajú na body, a to následovne:
30h - 39h = x1
40h - 49h = x1,25
50h - 59h = x1,5
60h - 69h = x1,75
70h a viac = x2
Pri cash game stoloch od limitov 2€/2€ a vyššie hráč dostane za každé 3 odohraté hodiny štvrtú ako bonus.

Táto Cash game liga končí 31.7.2021.
Ďalšie Cash game ligy budú začínať 1-ho a končiť další mesiac 31-ho dňa v mesiaci

CASHBACK AUGUST 2021

 • Prizepool: 5000 €

Cashback s prizepoolom 5000€!
Váš čas strávený pri pokrovom stole znamená peniaze pre Vás.
Každý mesiac môžete získať podiel zo 5000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game v Encore poker clube. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky musíte splniť podmienku odohrania minimálne 30 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Cashback 5000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Cashback 5000€ sa vzťahuje na Texas Hold’em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Garantovaná suma mesačného bonusu je 5000€.

Na konci každej mesačnej cash game ligy sa vaše hodiny prepočítajú na body, a to následovne:
30h - 39h = x1
40h - 49h = x1,25
50h - 59h = x1,5
60h - 69h = x1,75
70h a viac = x2
Pri cash game stoloch od limitov 2€/2€ a vyššie hráč dostane za každé 3 odohraté hodiny štvrtú ako bonus.

Táto Cash game liga končí 31.7.2021.
Ďalšie Cash game ligy budú začínať 1-ho a končiť další mesiac 31-ho dňa v mesiaci

CASHBACK SEPTEMBER 2021

 • Prizepool: 5000 €

Cashback s prizepoolom 5000€!
Váš čas strávený pri pokrovom stole znamená peniaze pre Vás.
Každý mesiac môžete získať podiel zo 5000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game v Encore poker clube. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky musíte splniť podmienku odohrania minimálne 30 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Cashback 5000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Cashback 5000€ sa vzťahuje na Texas Hold’em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Garantovaná suma mesačného bonusu je 5000€.

Na konci každej mesačnej cash game ligy sa vaše hodiny prepočítajú na body, a to následovne:
30h - 39h = x1
40h - 49h = x1,25
50h - 59h = x1,5
60h - 69h = x1,75
70h a viac = x2
Pri cash game stoloch od limitov 2€/2€ a vyššie hráč dostane za každé 3 odohraté hodiny štvrtú ako bonus.

Táto Cash game liga končí 30.9.2021.
Ďalšie Cash game ligy budú začínať 1-ho a končiť další mesiac 31-ho dňa v mesiaci

CASHBACK OKTÓBER 2021

 • Prizepool: 5000 €

Cashback s prizepoolom 5000€!
Váš čas strávený pri pokrovom stole znamená peniaze pre Vás.
Každý mesiac môžete získať podiel zo 5000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game v Encore poker clube. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky musíte splniť podmienku odohrania minimálne 30 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Cashback 5000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Cashback 5000€ sa vzťahuje na Texas Hold’em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Garantovaná suma mesačného bonusu je 5000€.

Na konci každej mesačnej cash game ligy sa vaše hodiny prepočítajú na body, a to následovne:
30h - 39h = x1
40h - 49h = x1,25
50h - 59h = x1,5
60h - 69h = x1,75
70h a viac = x2
Pri cash game stoloch od limitov 2€/2€ a vyššie hráč dostane za každé 3 odohraté hodiny štvrtú ako bonus.

Táto Cash game liga končí 31.10.2021.
Ďalšie Cash game ligy budú začínať 1-ho a končiť další mesiac posledného dňa v mesiaci

CASHBACK NOVEMBER 2021

 • Prizepool: 5000 €

Cashback s prizepoolom 5000€!
Váš čas strávený pri pokrovom stole znamená peniaze pre Vás.
Každý mesiac môžete získať podiel zo 5000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game v Encore poker clube. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky musíte splniť podmienku odohrania minimálne 30 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Cashback 5000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Cashback 5000€ sa vzťahuje na Texas Hold’em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Garantovaná suma mesačného bonusu je 5000€.

Na konci každej mesačnej cash game ligy sa vaše hodiny prepočítajú na body, a to následovne:
30h - 39h = x1
40h - 49h = x1,25
50h - 59h = x1,5
60h - 69h = x1,75
70h a viac = x2
Pri cash game stoloch od limitov 2€/2€ a vyššie hráč dostane za každé 3 odohraté hodiny štvrtú ako bonus.

Táto Cash game liga končí 30.11.2021.
Ďalšie Cash game ligy budú začínať 1-ho a končiť další mesiac posledného dňa v mesiaci

CASHBACK JANUÁR 2022

 • Prizepool: 3000 €

Cashback s prizepoolom 3000€!
Váš čas strávený pri pokrovom stole znamená peniaze pre Vás.
Každý mesiac môžete získať podiel zo 3000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game v Encore poker clube. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky musíte splniť podmienku odohrania minimálne 30 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Cashback 3000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Cashback 3000€ sa vzťahuje na Texas Hold’em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Garantovaná suma mesačného bonusu je 3000€.

Na konci každej mesačnej cash game ligy sa vaše hodiny prepočítajú na body, a to následovne:
30h - 39h = x1
40h - 49h = x1,25
50h - 59h = x1,5
60h - 69h = x1,75
70h a viac = x2
Pri cash game stoloch od limitov 2€/2€ a vyššie hráč dostane za každé 3 odohraté hodiny štvrtú ako bonus.

Táto Cash game liga končí 31.1.2022.
Ďalšie Cash game ligy budú začínať 1-ho a končiť další mesiac posledného dňa v mesiaci.

CASHBACK FEBRUÁR 2022

 • Prizepool: 3000 €

Cashback s prizepoolom 3000€!
Váš čas strávený pri pokrovom stole znamená peniaze pre Vás.
Každý mesiac môžete získať podiel zo 3000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game v Encore poker clube. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky musíte splniť podmienku odohrania minimálne 30 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Cashback 3000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Cashback 3000€ sa vzťahuje na Texas Hold’em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Garantovaná suma mesačného bonusu je 3000€.

Na konci každej mesačnej cash game ligy sa vaše hodiny prepočítajú na body, a to následovne:
30h - 39h = x1
40h - 49h = x1,25
50h - 59h = x1,5
60h - 69h = x1,75
70h a viac = x2
Pri cash game stoloch od limitov 2€/2€ a vyššie hráč dostane za každé 3 odohraté hodiny štvrtú ako bonus.

Táto Cash game liga končí 28.2.2022.
Ďalšie Cash game ligy budú začínať 1-ho a končiť další mesiac posledného dňa v mesiaci.

CASHBACK MAREC 2022

 • Prizepool: 3000 €

Cashback s prizepoolom 3000€!
Váš čas strávený pri pokrovom stole znamená peniaze pre Vás.
Každý mesiac môžete získať podiel zo 3000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game v Encore poker clube. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky musíte splniť podmienku odohrania minimálne 30 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Cashback 3000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Cashback 3000€ sa vzťahuje na Texas Hold’em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Garantovaná suma mesačného bonusu je 3000€.

Na konci každej mesačnej cash game ligy sa vaše hodiny prepočítajú na body, a to následovne:
30h - 39h = x1
40h - 49h = x1,25
50h - 59h = x1,5
60h - 69h = x1,75
70h a viac = x2
Pri cash game stoloch od limitov 2€/2€ a vyššie hráč dostane za každé 3 odohraté hodiny štvrtú ako bonus.

Táto Cash game liga končí 31.3.2022.
Ďalšie Cash game ligy budú začínať 1-ho a končiť další mesiac posledného dňa v mesiaci.

CASHBACK APRÍL 2022

 • Prizepool: 3000 €

Cashback s prizepoolom 3000€!
Váš čas strávený pri pokrovom stole znamená peniaze pre Vás.
Každý mesiac môžete získať podiel zo 3000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game v Encore poker clube. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky musíte splniť podmienku odohrania minimálne 30 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Cashback 3000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Cashback 3000€ sa vzťahuje na Texas Hold’em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Garantovaná suma mesačného bonusu je 3000€.

Na konci každej mesačnej cash game ligy sa vaše hodiny prepočítajú na body, a to následovne:
30h - 39h = x1
40h - 49h = x1,25
50h - 59h = x1,5
60h - 69h = x1,75
70h a viac = x2
Pri cash game stoloch od limitov 2€/2€ a vyššie hráč dostane za každé 3 odohraté hodiny štvrtú ako bonus.

Táto Cash game liga končí 30.4.2022.
Ďalšie Cash game ligy budú začínať 1-ho a končiť další mesiac posledného dňa v mesiaci.

CASHBACK MÁJ 2022

 • Prizepool: 3000 €

Cashback s prizepoolom 3000€!
Váš čas strávený pri pokrovom stole znamená peniaze pre Vás.
Každý mesiac môžete získať podiel zo 3000€ a to len vďaka tomu, že hráte cash game v Encore poker clube. Platí staré dobré pravidlo, čím viac hráte, tým viac zarobíte!
Nato aby ste boli zaradení do tabuľky musíte splniť podmienku odohrania minimálne 30 hodín. Po splnení tejto podmienky budete automaticky zaradení medzi hráčov, ktorí budú mať nárok na podiel z mesačného prizepoolu.

Všetci hráči budú mať rovnaké podmienky, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako.
Aby sa predišlo zneužívaniu, tak počas tejto akcie platí, že sa na všetkých stoloch používa blindovanie stackov.
Ak hráč odíde od stola a nevráti sa do 15 minút jeho stack sa automaticky sťahuje zo stola a vypína sa mu zaznamenávanie hodín.
Zaznamenávanie do Cashback 3000€ prebieha na všetkých cash game stoloch od limitov 1€/1€ a vyššie.
Cashback 3000€ sa vzťahuje na Texas Hold’em a Omahu, takže hráte na čo máte chuť.
Garantovaná suma mesačného bonusu je 3000€.

Na konci každej mesačnej cash game ligy sa vaše hodiny prepočítajú na body, a to následovne:
30h - 39h = x1
40h - 49h = x1,25
50h - 59h = x1,5
60h - 69h = x1,75
70h a viac = x2
Pri cash game stoloch od limitov 2€/2€ a vyššie hráč dostane za každé 3 odohraté hodiny štvrtú ako bonus.

Táto Cash game liga končí 31.5.2022.
Ďalšie Cash game ligy budú začínať 1-ho a končiť další mesiac posledného dňa v mesiaci.