Pravidlá

PRAVIDLÁ HRY Texas Hold´em

 
Texas Hold´em je najobľúbenejšou a najrozšírenejšou variantou pokru na svete. Cieľom je zostaviť čo najlepšiu kombináciou piatich kariet, z dvoch iba vašich a piatich spoločných, alebo aspoň blafovaním ( prinútiť ostatných súperov, aby zhodili možno aj lepšiu kombináciu, ako je tá vaša) vyhrať bank.

Stručný popis
Hra začína povinnými stávkami (blinds), rozdané sú po dve karty každému hráčovi (hole cards), po postupnom vyložení 5 kariet (3 + 1 + 1) zostávajúci hráči porovnajú svoje kombinácie kariet, pričom najvyššia kombinácia vyhráva bank (pot).
Presný priebeh
Pri variante Texas Hold´em sa používa metóda tzv. povinnej stávky (blind bet), čiže stávka na slepo. Tieto stávky sú povinní vložiť len prví dvaja hráči na ľavo od dealera (small blind, big blind).
Začiatok hry
• po vsadení povinných stávok, krupiér rozdá každému hráčovi dve karty, ktoré vidí iba on sám (hole cards). Prvý krok robí prvý hráč na ľavo od hráčov, ktorí platili povinné stávky(blind), postupne konajú hráči po smere hodinových ručičiek, a ako posledný koná hráč, ktorý bol na veľkom blinde (big blind) stávke (druhý od dealera). Podľa kariet, ktoré hráčovi boli rozdané sa môže rozhodnúť a karty zhodiť (fold), dorovnať povinnú stávku (call) alebo navýšiť (raise). Keďže bola vsadená slepá stávka je nemožné pokračovať v ďalšej hre pokiaľ hráč aspoň nedorovná povinnú stávku. Výnimkou je iba hráč, ktorý už vložil slepú stávku pred rozdaním kariet, ale len pokiaľ táto stávka nebola navýšená (raise).
Flop (prvé tri spoločné karty sú vyložené naraz)
• po dorovnaní povinných stávok hráčmi, ktorí sa rozhodli v hre pokračovať, prichádzajú prvé tri spoločné karty (community cards). Aktívni hráči si vytvoria kombinácie, spolu so svojimi dvoma kartami, a na rad prichádza kolo stávok, presne ako pred odkrytím prvých troch kariet (flopom). Prvý koná hráč na ľavo od dealera. Môže sa pokračovať v hre bez toho, aby niektorí z hráčov vsadil (check), pokiaľ niekto vsadí (bet) ostatní ak chcú pokračovať ho musia dorovnať (call), poprípade ešte na výšiť (raise), alebo karty zhodiť (fold) a v danej hre končia.
Turn (štvrtá spoločná karta - taktiež nazývaná fourth street)
• krupiér pridáva k už trom spoločným kartám aj štvrtú(turn) a znova prichádza kolo stávok, ktoré sa riadi tými istými pravidlami ako pred odkrytím prvých troch kariet (flopom) a po odkrytí prvých troch kariet (flope).
River (posledná spoločná karta)
• krupiér pridáva poslednú spoločnú kartu a zasa prichádza kolo stávok. Samotná hra končí,  ak jeden z hráčov donúti svojou stávkou ostatných hráčov, aby zhodili svoje karty (v tomto prípade nemusí, ale môže ukázať svoju kombináciu kariet). Pokiaľ zostanú aj po poslednom kole stávok aspoň dvaja hráči, prichádza na rad ukazovanie a porovnávanie kariet (showdown). Hráč s najlepšou kombináciou kariet sa stáva víťazom a berie bank.

 


 
PRAVIDLÁ HRY Omaha:


Omaha nie je natoľko rozšírená ako Texas Hold´em, ale aj táto verzia pokru má svojich fanúšikov. Hlavným rozdielom je, že pri Omahe sú hráčovi rozdané 4 karty a víťazná kombinácia musí obsahovať presne a len 2 hráčove karty plus presne a len 3 karty zo spoločných kariet(boardu). Ostatné pravidlá sú úplne totožné ako pri Hold´eme.
Stručný popis
Hra začína povinnými stávkami (blinds), rozdané sú po štyri karty každému hráčovi (hole cards) po postupnom vyložení 5 spoločných kariet (3 + 1 + 1) zostávajúci hráči porovnajú svoje kombinácie kariet, pričom najvyššia kombinácia (dve vlastné + tri spoločné karty) vyhráva bank.
Presný priebeh
Pri variante Omaha sa používa metóda tzv. povinnej stávky (blind bet, čiže stávka na slepo). Tieto stávky sú povinní vložiť len prví dvaja hráči na ľavo od krupiéra.
Začiatok hry
• po vsadení povinných stávok krupiér rozdá každému hráčovi štyri karty, ktoré vidí iba on sám (hole cards). Prvý krok robí prvý hráč na ľavo od hráčov, ktorí platili povinné stávky (blind), postupne konajú hráči po smere hodinových ručičiek, a ako posledný koná hráč, ktorý bol druhý od krupiéra (big blind). Podľa kariet, ktoré hráčovi boli rozdané sa môže rozhodnúť a karty zhodiť (fold), dorovnať povinnú stávku (call) alebo navýšiť (raise). Keďže bola vsadená slepá stávka je nemožné pokračovať v ďalšej hre, pokiaľ hráč aspoň nedorovná povinnú stávku. Výnimkou je iba hráč, ktorý už vložil slepú stávku pred rozdaním kariet, ale len pokiaľ táto stávka nebola navýšená.
Flop (prvé tri spoločné karty sú vyložené naraz)
• po dorovnaní povinných stávok hráčmi, ktorí sa rozhodli v hre pokračovať, prichádzajú prvé tri spoločné karty (community cards). Aktívni hráči si vytvoria kombinácie, spolu so svojimi dvoma kartami a na rad prichádza kolo stávok, presne ako pred odkrytím pvých troch kariet (flopom). Prvý, kto koná je vždy prvý hráč na ľavo od dealera (small blind). Môže sa pokračovať v hre bez toho aby niektorí z hráčov vsadil (check), pokiaľ niekto vsadí (bet), ostatní ak chcú pokračovať musia ho dorovnať (call), poprípade ešte navýšiť (raise) alebo karty zhodiť (fold) a v danej hre končia.
Turn (štvrtá spoločná karta - taktiež nazývaná fourth street)
• krupiér pridáva k už trom spoločným kartám aj štvrtú a znova prichádza kolo stávok, ktoré sa riadi tými istými pravidlami ako pred pred odkrytím prvých troch kariet (pred flopom) a po odkrytí prvých troch kariet (po flope).
River (posledná spoločná karta)
• krupiér pridáva poslednú spoločnú kartu a zasa prichádza kolo stávok. Samotná hra končí ak jeden z hráčov donúti svojou stávkou ostatných hráčov aby zhodili svoje karty (v tomto prípade nemusí, ale môže ukázať svoju kombináciu kariet). Pokiaľ zostanú aj po poslednom kole stávok aspoň dvaja hráči, prichádza na rad ukazovanie a porovnávanie kariet (showdown). Hráč s najlepšou kombináciou kariet sa stáva víťazom a berie bank (pot).

 

 

INTERNÉ PRAVIDLÁ KLUBU :

 

• minimálna doba hrania pri blindoch 1/2 je jedna hodina, pri blidoch 2/2 a vyšších sú dve hodiny pokiaľ je hráč v zisku.

• postup pri dokupovaní žetónov. V prípade že hráč disponuje žetónmi môže sa dokúpiť za ľubovoľnú sumu. V prípade ak žetóny nemá musí si dokúpiť žetóny v hodnote minimálneho buy-inu stanoveného vopred na danú cash game. Vo výnimočných prípadoch je možné toto pravidlo upraviť po dohode manažéra s prítomnými hráčmi pri stole.

• hráčovi neprítomnému pri cash game stole po rozdaní všetkých kariet, budú karty odobrané krupiérom a danej ruky sa nezúčastní.

• stávka na slepo mississippi má prednosť pred stávkou na slepo straddle. Maximálna výška stávky mississippi je päťnásobok veľkého blindu.